B2B Supplier Portal

Kupac je nezadovoljan kada željeni artikl ne može pronaći na policama trgovine, što često vodi do kupovine artikala drugih proizvođača i potencijalnog gubitka lojalnosti, no šta je sa dobavljačem?

Dobavljač je također nezadovoljan u situacijama kada se artikli ne nalaze na policama, ali u isto vrijeme suočen sa izazovima koji se tiču adekvatne raspodjele artikala po lokacijama, vodeći računa o ukupnoj investiciji i lageru, vremenu izloženosti i aktuelnim marketinškim kampanjama, zadatom roku trajanja, operativnim troškovima vezanim za rad komercijalista na terenu i slično.

Postoji li bolji način, koji vam omogućava da riješite spomenute izazove?

Mi vjerujemo da imamo rješenje za vas.

Naš servis, B2B Supplier Portal, omogućava vam da na jednostavan način efikasno pratite stanje lagera i prometa vaših artikala u maloprodajnim objektima, što vam daje mogućnost da reagirate i izvršite adekvatnu raspodjelu artikala, ali u isto vrijeme smanjite operativne troškove komercijalista koji više ne moraju putovati da bi provjerili stanje.

Također, na ovaj način konačno dobivate i mogućnost da pratite realne efekte marketinških kampanja te stanje lagera adekvatno prilagodite potražnji ili promijenite parametre marketinške kampanje kako bi povećali doseg do kupaca.

Ako vam praćenje stanje lagera zvuči zanimljivo, šta kažete na mogućnost da kroz naš servis dobijete i kvalitetnu informaciju o učešću vaših artikala u odnosu na konkurenciju?

To je samo jedna od ključnih mogućnosti našeg servisa gdje vam još omogućavamo da dan započnete prijavom na portal koji donosi informacije u realnom vremenu, ili uz izvještaj putem e-maila, pogodan za menadžere i donosioce odluka.

Ako razmišljate o efikasnom poslovanju, ovo je servis na koji se možete osloniti, što potvrđuju i naše reference.

Ključne funkcionalnosti i mogućnosti

U mogućnosti B2B portala uvjerite se i sami...

B2B Supplier Portal je baziran na softver-kao-servis (SaaS) konceptu, koji bez ikakvih dodatnih obaveza, možete isprobati besplatno sa punim funkcionalnostima u periodu od 7 dana te se i sami uvjeriti kako možete poslovati na efikasniji način. Za korištenje našeg servisa nisu vam potrebne dodatne investicije u hardver, komplicirani i dugotrajni projekti razvoja aplikacija ili treninga za uposlenike. Servis je prilagođen za upotrebu u kompanijama svih veličina već od prvog dana, uz plaćanje na pretplatničkoj osnovi u odnosu na broj korisnika i artikala, a o visokoj dostupnosti, sigurnosti podataka, podršci i dodatnim funkcionalnostima brine se naš tim.

Penny Marketi Penny Plus
PENNY PLUS D.O.O. SARAJEVO

Copyright © 2016. Eurobit & Lampa Studio
Eurobit Lampa